top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU EMA-rp, s.r.o.

I.  Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím EMA-rp, s.r.o., Úvalská 593/23, 25101 Říčany, IČO 28496574, DIČ CZ28496574, ČR a kupujícím prostřednictvím e-shopu EMA-rp, s.r.o.

Provozovatelem e-shopu (elektronického obchodu) je EMA-rp, s.r.o., Říčany, ČR.

 

II.  Předmět plnění

 

Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží prostřednictvím objednávky z e-shopu EMA-rp, s.r.o. v režimu B2B, tedy se na nákup nevztahuje možnost vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodu.

 

III. Registrace a nákup v e-shopu EMA-rp, s.r.o.

 

V českém jazykovém rozhraní e-shopu EMA-rp, s.r.o. mohou nakupovat pouze řádně registrovaní zákazníci z České republiky.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží i s obchodními podmínkami stanovenými tímto Provozním řádem. Objedná-li kupující tzv. termínované produkty, tedy ty, u kterých je vystaven termín dostupnosti po objednání z výroby, činí tak na své nebezpečí a nelze je vrátit prodávajícímu.

 

III.  Cena, placení a doprava

 

Kupní cena je sjednána na základě ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Standardně je cena stanovena bez DPH.

Zboží je expedováno od pondělí do pátku prostřednictvím přepravní společnosti DPD s doručením následující pracovní den. Zákazníkům bez uzavřené Kupní smlouvy s EMA-rp, s.r.o. je zboží zasíláno doběrečně, zákazníci s uzavřenou Kupní smlouvou platí hodnotu zboží převodním příkazem ve lhůtě uvedené na faktuře. Doběrečné zásilky je možno uhradit přepravci hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Pokud hodnota odeslané objednávky nedosáhne 2.500,-Kč s DPH, je přeprava zpoplatněna částkou 125,- Kč s DPH, nad tuto hodnotu je přeprava zdarma. V případě dopravy na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska a Maďarska účtujeme dopravné 350,- Kč s DPH, nad hodnotu objednávky 4000 Kč vč. DPH je doprava zdarma.

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Prodávající nese odpovědnost za riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží během přepravy ke kupujícímu. Kupující je povinen překontrolovat při převzetí stav zásilky, neporušenost obalů a firemních pásek. V případě pochybnosti o nepoškozenosti zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Dojde-li k újmě na zboží během přepravy a kupující tuto skutečnost zjistí při předání přepravcem, posečká s převzetím, ihned kontaktuje prodávajícího a dohodne se na dalším postupu. 

 

IV.  Dodací lhůta

 

Termín dodání zboží závisí na čase doručení objednávky z e-shopu EMA-rp, s.r.o.  Objednávky, přijaté v pracovní den do cca 15:00 hod, budou expedovány následující pracovní den.

Odeslání zásilky je avizováno zprávou na e-mailovou adresu kupujícího v den odeslání v odpoledních hodinách. V případě odeslání dobírky je sdělena i doběrečná částka. Přeprava je realizována přepravní společností DPD s dodáním do 24 hodin v pracovní dny.

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně, dojde-li v průběhu zpracování objednávky k nedostupnosti některé objednané položky. O této situaci je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.

 

Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

 

VI.  Další ujednání

 

Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí.

Zjevné vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu a to nejpozději do 7 dnů po převzetí zboží. Reklamace na zboží je prodávajícím vyřízena neprodleně, je-li náhradní zboží skladem. Není-li zboží okamžitě dostupné, reklamace se řeší dohodou s kupujícím (posunutí termínu náhradního dodání, ev.vystavení dobropisu).

 

VII. Závěr

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní styk kupujícího prostřednictvím elektronického obchodu v českém jazykovém rozhraní (e-shopu CZ) prodávajícího EMA-rp, s.r.o. na webové adrese www.ema.cz.

 

V Říčanech dne 12.1.2023

bottom of page